Δωρεάν υποστήριξη για χειρουργικές επεμβάσεις. Πληρωμές απευθείας στο νοσοκομείο.

Φωτογραφίες πριν και μετά

Εικόνες χειρουργικής επέμβασης επαναπροσδιορισμού φύλου - Ταϊλάνδη Καλλυντική & Πλαστική Χειρουργική

MTF χειρουργική επέμβαση επαναπροσδιορισμού φωτογραφίες πριν και μετά

Άντρας σε Γυναίκα Χειρουργική του μαστού

Άντρας σε Γυναίκα Διόρθωση στήθους

Χειρουργική επέμβαση επαναπροσδιορισμού φύλου από αρσενικό σε θηλυκό

Μεταμόσχευση σιγμοειδούς κόλου με λαπαροσκόπιο

Οι φωτογραφίες του παραδείγματος μετά την επέμβαση της SRS χειρουργήθηκαν στο νοσοκομείο μας με την ίδια τεχνική, τα αποτελέσματα διαφέρουν λόγω της ποικιλομορφίας των ατόμων.

Χειρουργική επέμβαση από γυναίκα σε άνδρα

Μαστεκτομή (κορυφαία χειρουργική επέμβαση)

Πριν και μετά τη μαστεκτομή (Κορυφαία Χειρουργική) Τεχνική τρόμου σχήματος U και τεχνική τρόμου σχήματος O

Φαλλοπλαστική

ALT-φαλοπλαστική 1 έτος μετά χειρουργική επέμβαση

Τεχνική ακτινωτού βραχίονα