Gratis ondersteuning voor operaties. Betalingen rechtstreeks aan het ziekenhuis.

Mammoplastie: Borstverkleinende Chirurgie in Thailand

Borstverkleining Chirurgie Methodes, Procedures en Herstel

Breast Reduction Thailand – Methods, Procedures and Recovery

Unlike a breast lift, Reduction Mammoplasty (more commonly known as Breast Reduction) aims to reduce breast size, including excess skin, breast glands, and fat. This surgery can help people with overly large breasts who experience discomforts such as neck pain, shoulder pain, difficulty in finding the right clothes and decreased confidence. Breast reduction in Thailand can also help address issues, such as sagging breasts, and boost body image.

Borstverkleining

Soorten borstverkleining

Borstverkleining

1. Kijkoperatie borstverkleining 

The incision is made around the areola and down towards the breast crease. This type of technique is performed by plastic surgeons on patients with breasts that aren’t too large. 

Borstverkleining
Borstverkleining

2. Omgekeerde T-snede borstverkleining

In this technique, the surgeon makes an incision in the shape of an inverted T-scar to remove the excess fat, skin and breast tissue. The T-scar technique can be used on breasts of any size but it does leave a more noticeable scar, hence it is generally used in extreme cases where breasts are really saggy and of a big size.

The breast reduction surgical procedure usually takes from 3 to 5 hours depending on the breast size. Before the surgery, the surgeon and the patient should agree on the desired results and expectations of this procedure. 

Goede borstverkleiningsoperatie kandidaten zijn:

 • Patients who feel uncomfortable about their breast shape or size.
 • Patiënten die realistische chirurgische verwachtingen hebben
 • Patiënten die in goede lichamelijke gezondheid verkeren.
 • Patiënten die last hebben van nek-, schouder- en rugpijn als gevolg van het gewicht van te grote borsten.
 • Patiënten die last hebben van schouder indeukingen van BH bandjes.

Voorbereiding borstverkleining operatie

Voorafgaand aan de Borstreconstructie Chirurgie, patiënten moeten: 

 • Patiënten moeten een consult met de chirurg hebben om de chirurgische doelen te beoordelen. Laboratoriumonderzoek en een medische evaluatie zijn ook vereist. 
 • Patiënten moeten ten minste 2 weken voor de procedure stoppen met roken en alcohol drinken.
 • All blood-thinning medications and like Aspirin, Ibuprofen, hormones, and some herbal supplements must be stopped 2 weeks before the surgery.

Borstverkleining Chirurgie Procedure

The technique utilized for breast reductions will be determined by the patient’s aesthetic needs and the amount of reduction that is required.  ‍ The steps of the surgery are the following:‍
De stappen van de operatie zijn de volgende:

 • Algehele anesthesie
 • Incisie (sleutelgat of omgekeerde T-scar zoals vooraf bepaald met de chirurg)
 • Verwijdering van het vet, het borstweefsel en de overtollige huid.
 • Hervormen van de borst om het evenwicht te verzekeren.
 • Sluiten van de incisie.

Borstverkleining postoperatieve zorg

Om het ongemak na de operatie tot een minimum te beperken, wordt patiënten aangeraden de volgende stappen te volgen:

 • Wear a compression bra or a surgical bra. The support bra helps keep the breast in the correct position, prevents fluid accumulation, and helps control the swelling throughout the healing process.
 • Leg het bovenlichaam iets hoger tijdens het slapen om de zwelling onder controle te houden.
 • Een wondverband zal gedurende 7 dagen na de operatie op het gehechte gebied worden geplaatst.
 • Take pain relievers only when needed. The surgeon may also recommend medical treatments following your operation.
 • Houd de incisie droog en schoon.
 • De hechtingen worden 7 dagen na de operatie verwijderd.
 • Avoid strenuous exercise and any high-impact physical activity, including heavy lifting, for a minimum of two weeks.
 • Avoid salty food and maintain a healthy diet to prevent the swelling from worsening
 • Avoid any significant weight loss to prevent dropping breasts.
 • Zorg ervoor dat u alle vervolgafspraken met de chirurg nakomt. 

Potential Risks/Complications of Breast Reduction

Enkele mogelijke complicaties zijn:

 • Keloïde littekens van incisies
 • Allergic reaction to general anesthetic
 • Bloedend
 • Jeuk
 • Slechte genezing
 • Soreness
 • Asymmetrie
 • Kortademigheid
 • Een afname van het gevoel of verlies van gevoel
 • Mogelijke infectie (als patiënten warmte voelen of roodheid in de borst zien met koorts, kan dit een teken van infectie zijn en moeten zij onmiddellijk contact opnemen met de chirurg)
 • Capsulaire contractuur als de Borstlifting operatie wordt ook gedaan met een borstvergrotingsprocedure (dit kan een andere operatie vereisen)

Patients who observe any complications during the healing process should immediately seek medical services.

Borstverkleining herstel

De hersteltijd is vergelijkbaar met die van de borstverkleinende operatie. Er is meestal weinig ongemak, hoewel patiënten pijn, zwelling, stijfheid en blauwe plekken kunnen ervaren. Het kan enkele weken of zelfs maanden duren voordat de patiënten de uiteindelijke resultaten zien en alles tot rust is gekomen, met inbegrip van mogelijke gevoelloosheid of een tintelend gevoel rond de incisieplaats.

Patients may start seeing the surgery outcomes once the swelling begins to subside around six weeks following the procedure. Typically, the final result can be seen two months after the procedure.

Gratis assistentie
Betaal direct aan het ziekenhuis,
Geen opslagen.

  (E-mail, WhatsApp, FB, IG, Mobiel)
  Dank je.
  Uw inzending is ontvangen!
  Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.

  Laatste Blog Artikelen

  Can breast reduction decrease the chances of breast cancer?
  Is breast reduction worth it?
  Does Transgender Thailand accept international patients?