Kostnadsfritt stöd för operationer. Betalning direkt till sjukhuset.
Ämnen