תמיכה ללא תשלום עבור ניתוחים. תשלומים שבוצעו ישירות לבית החולים.
נושאים