Ameliyatlar için Ücretsiz Destek. Ödemeler Doğrudan Hastaneye Yapılır.

Öncesi ve sonrası fotoğrafları

Cinsiyet değiştirme ameliyatı resimleri - Tayland Kozmetik & Plastik Cerrahi

MTF yeniden atama ameliyatı öncesi̇ ve sonrasi fotoğraflar

Erkekten Kadına Meme Cerrahisi

Erkekten Kadına Meme Düzeltme

Erkekten Kadına Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı

Laparoskop ile Sigmoid Kolon Grefti

SRS'nin örnek ameliyat sonrası fotoğrafları hastanemizde aynı teknikle ameliyat edilmiştir, sonuçlar bireylerin çeşitliliği nedeniyle farklıdır.

Kadından Erkeğe Ameliyat

Mastektomi (Üst Ameliyat)

Mastektomi Öncesi ve Sonrası (Üst Cerrahi) U-Şekilli Korkutma tekniği ve O-Şekilli Korkutma tekniği

Phalloplasty

ALT-falloplastiden 1 yıl sonra Ameliyat

Radyal Önkol tekniği